Products

製品情報

キーボード

OTK54N

OTK-54N

54鍵盤 / COLOR: Black, White, Sakura

OTK61S

OTK-61S

61鍵盤 / COLOR: Black, White

OTK37M

OTK-37M

37鍵盤 / COLOR: Black, White, White/Blue, White/Pink

ロールアップピアノ

OTR49

OTR-49

49鍵盤

OTR61

OTR-61

61鍵盤

OTR61

OTR-88

88鍵盤

ロールドラム

ロールドラム

OTRD-01

ロールドラム

プレイマット

ドラム&ピアノ・プレイマット

OTRD-01

ドラム&ピアノ・プレイマット

DJ&ピアノ・プレイマット

OTSPM-02DJ

DJ&ピアノ・プレイマット

ジャイアントピアノ・プレイマット

OTSPM-03GP

ジャイアントピアノ・プレイマット

カリンバ

OTKL-01/OK

OTKL-01/OK

17音:オクメ

OTKL-02/MH

OTKL-02/MH

17音:マホガニー

OTKL-03/KOA

OTKL-03/KOA

17音:コア

OTKL-21/RW

OTKL-21/RW

21音:ローズウッド

OTKL-21PU/KOA

OTKL-21PU/KOA

21音:コア

OTKLS-01

OTKLS-01

17音:マホガニー

OTKL-PN

OTKL-PN

ポムポムプリン

OTKL-CN

OTKL-CN

シナモロール

OTKL-KT

OTKL-KT

ハローキティ

OTKLM-101/EGG

OTKLM-101/EGG

ミニカリンバ:エッグ

OTKLM-101/TURTLE

OTKLM-101/TURTLE

ミニカリンバ:タートル

OTKLM-101/CHICK

OTKLM-101/CHICK

ミニカリンバ:ひよこ

OTKLM-101/GHOST

OTKLM-101/GHOST

ミニカリンバ:おばけ

タングドラム

OTTG-03

OTTG-03

6音 ミニタングドラム / COLOR: Black, Silver, Blue

OTTG-06

OTTG-06

8音 タングドラム / COLOR: Gold

OTTG-10

OTTG-10

11音 タングドラム / COLOR: Navy